Од данас пријаве за 100 евра
13. maja 2020.
Почело пријављивање за 100 евра и телефоном
15. maja 2020.

Помоћ пољопривреди

Влада Србије је, ради ублажавања последица насталих услед пандемије КОВИД-19, за помоћ пољопривреди обезбедила 2,6 милијарде динара и донела две уредбе.

Званичан назив прве је: Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, за шта је обезбеђено милијарду и 150 милиона динара, и Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, кроз субвенционисање дела камате, и за то је спремљено милијарду и 450 милиона динара.

По првој уредби, једнократна помоћ се одређује по јединици уписане површине у заштићеном простору, односно по грлу стоке или броју кошница, па тако повртари за гајење поврћа у заштићеном простору могу добити највише 90.000 динара, сточари 3.000 динара по крави, а највише 30.000 динара, 500 динара по овци и кози, а највише 20.000 динара, а толико могу највише добити и пчелари, односно 800 динара по кошници.

Кредит под повољним условима може се добити за развој сточарства – куповину животиња и премију осигурања, затим за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему, набавку хране за животиње, инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи, напослетку најзначајније – за ликвидност. Повољне кредите могу добити пољопривредници као физичка лица и пољопривредни предузетници, с тим што постоји разлика у висини кредитирања .Физичким лицима биће одобрен кредит до 6 милиона динара, а предузетници се могу задужити 18 милиона док се за ликвидност може подићи кредит од 3 милиона динара.