МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЧИЋ

Као институција и сервис грађана налази се на бачкој лесној тераси просечне надморске висине од 85 м, у склопу општине Кула.

Постојећи број становника износи око 1.900 или 675 домаћинстава смештених у 663 објекта са 2,4 становника по домћинству.

Крушчић као насеље простире се на 272 ха грађевинског реона са густином насељености од 9 становника по 1 ха.

Чланови Савета МЗ Крушчић

1.Папајчик Жолт
2.Даниловић Милан-Миго
3.Тимчишин Стеван
4.Корбелић Михаљ
5.Стојановић Славко
6.Грдинић Зоран-Пеле
7.Рудакијевић Милица
8.Граовац Здравко
9.Салаи Макша Јоланка
10.Тврдовски Марио
11.Тривуновић Трагомир

-ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ГРАОВАЦ ЗДРАВКО
-ЗАМЕНИК КОРБЕЛИЋ МИХАЉ

Чланови Извршног одбора још нису формирани.

 

ЗАПОСЛЕНИ У МЗ КРУШЧИЋ

Гордана Шћепановић – запослена у ЈКП ”Руском” Руски Крстур РЈ Крушчић, врши испомоћ у МЗ Крушчић