„Велика драма“ на републичком фестивалу

Одржане регионалне игре параплегичара у Крушчићу
12. јун 2015.
Обука за стандардизацију и сертификацију производа жена
26. јун 2015.