Обука за стандардизацију и сертификацију производа жена

„Велика драма“ на републичком фестивалу
23. јуна 2015.
„Велика драма“ прва у Србији
27. јуна 2015.