Одржане регионалне игре параплегичара у Крушчићу

Обавештење
9. јуна 2015.
„Велика драма“ на републичком фестивалу
23. јуна 2015.