Конкурс – набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме