Конкурс – набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме

Конкурс за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014. години
21. март 2014.
Младост опет поражена
23. март 2014.