Конкурс – набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме
22. марта 2014.
Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години
26. марта 2014.