Конкурс за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014. години

Молитва у Крушчићу
21. март 2014.
Конкурс – набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме
22. март 2014.