Стара стабла огрев за социјално угрожене

Организовање Бадње вечери
16. децембар 2012.
Обезбеђена средства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић
20. децембар 2012.