Организовање Бадње вечери

Солидарност на делу
11. децембар 2012.
Стара стабла огрев за социјално угрожене
18. децембар 2012.