Обезбеђена средства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић

Стара стабла огрев за социјално угрожене
18. децембар 2012.
Обезбеђена сретства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић
20. децембар 2012.