Обезбеђена средства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић