Обезбеђена сретства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић