Обезбеђена сретства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић

Обезбеђена средства за пројекат фекалне канализације насеља Крушчић
20. децембра 2012.
Распоред наредних дана
30. децембра 2012.