Јавни позив за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и лица којима је престао статус избеглице

Премијера „Кокошке“
7. март 2012.
Покраински фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима расписао још два јавна позива
9. март 2012.