Покраински фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима расписао још два јавна позива

Јавни позив за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и лица којима је престао статус избеглице
9. март 2012.
Бехатон у центру села
15. март 2012.