Награђен сајт школе „Вељко Влаховић“
7. март 2012.
Јавни позив за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и лица којима је престао статус избеглице
9. март 2012.