Награђен сајт школе „Вељко Влаховић“
7. марта 2012.
Јавни позив за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и лица којима је престао статус избеглице
9. марта 2012.