Протокол за водоснабдевање и фекалну канализацију

Расписан је јавни оглас за давање у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини на територији општине Кула
12. октобар 2011.
Очишћена каналска мрежа
17. октобар 2011.