Расписан је јавни оглас за давање у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини на територији општине Кула

Пријем поводом „Дечје недеље“
5. октобар 2011.
Протокол за водоснабдевање и фекалну канализацију
15. октобар 2011.