Расписан је јавни оглас за давање у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини на територији општине Кула