Пријем поводом „Дечје недеље“

Уређена депонија
5. октобар 2011.
Расписан је јавни оглас за давање у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини на територији општине Кула
12. октобар 2011.