Протокол за водоснабдевање и фекалну канализацију
15. октобар 2011.
Прикључење на гас
18. октобар 2011.