Протокол за водоснабдевање и фекалну канализацију
15. октобра 2011.
Прикључење на гас
18. октобра 2011.