Председник општине и директор „Водовода“ на седници Савета МЗ
13. августа 2010.
Нови контејнери за отпад
25. августа 2010.