Председник општине и директор „Водовода“ на седници Савета МЗ