Санација атмосферске канализације

Опасно паљење ватре
5. августа 2010.
Председник општине и директор „Водовода“ на седници Савета МЗ
13. августа 2010.