Закључак Штаба: Од данас спортисти настављају са тренинзима у затвореном простору

Почело пријављивање за 100 евра и телефоном
15. maja 2020.
До краја маја пријаве за решавање стамбених потреба избеглица
19. maja 2020.

Закључак Штаба: Од данас спортисти настављају са тренинзима у затвореном простору

На седници Штаба за ванредне ситуације командант Штаба је донео Закључак којим се омогућава да наставак тренинга врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије на територији општине Кула почиње од 15. маја 2020. године у свим спортским објектима на територији општине Кула, осим у школско спортским халама (халама у школама).

Тренинзи спортиста могу се наставити уколико се од стране свих субјеката (спортисти, тренери, овлашћена лица спортских клубова, овлашћена лица спортских објеката) омогући придржавање следећих мера превенције:

I Спортисти при доласку, одласку и током тренинга треба да се придржавају следећих мера превенције:

-спортистима и тренерима се препоручује да на тренинг долазе појединачно по могућности у опреми за тренинг уз избегавање коришћења просторија свлачионице,

– коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су свлачионице, туш кабине,мoгyћe је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије;

-када год је мoгyћe тренинге треба организовати на отвореном терену;

-током појединачних тренинга препоручује се да спортисти држе размак од минимум 5 метара;

-за тренинге у контактним спортовима где није мoгyћe држати физичку дистанцу између тренера и спортиста, препоручује се да увек исти тренер и спортиста одраде тренинг;

                 -спортисти  треба  да  користите  своја  лична  средства  за  хигијену (сапуни, пешкир и друго);

                 – током тренинга спортиста треба да користи само своју боцу за воду ,спортско пићe, протеине не треба да дели ни са ким другим (исто се односи и на храну коју евентуално користи током тренинга);

  • када није на тренингу, спортиста треба да се придржава свих мера физичког размака као мере превенције.

II Организатори тренинга у сарањи са одговорним лицима и руководством спортских објеката треба да се придржавају следећих мера превенције:

– за сваки тренинг треба да се успостави систем вођења евиденције тренирања (подаци о тренеру, спортистима, техничком особљу и другом особљу који учествује у реализацији тренинга,; време тренирања, место извођења тренинга);

– при доласку на тренинг, организатор тренинга треба да прикупи информације од сваког спортисте, тренера, осталог техничког и другог особља које учествује у реализацији тренинга о постојању неког од симптома који може указати на инфекцију вирусом (температура, кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.), те уколико постоји било који симптом спортиста не би требало да буде пуштен у објекат, односно спортиста треба да се удаљи са тренинга и упути надлежном лекару;

  • уколико се током тренинга појави било који симптом који указује на COVID — 19 инфекцију било ког спортисте, тренера, техничког или другог особља на тренингу, тренинг треба да се одмах прекине, а особа са симптомима упути лекару;
  • организатор тренинга треба да обезбеди посебну корпу у коју се бацају сва потрошена пластична и друга амбалажа, као и папирне марамице — убруси и чији садржај се, након тренинга, ставља у посебно затворену пластичну кесу која се потом одлаже као комунални отпад;
  • у спортском објекту где се тренинг одржава или се тај објекат користи при одржавању тренинга треба да буду постављена средства за дезинфекцију руку;
  • пре почетка и након завршетка тренинга, организатор тренинга треба да дезинфикује фиксиране спортске справе  које  су  коришћене  при  тренингу  спортиста;
  • пре и након сваког тренинга све лопте, као и други спортски реквизити који се користе на  тренингу треба  да  буду  дезинфиковани  средством  са  најмање  70%  алкохола;
  • организатор тренинга треба да о сваком одржаном тренингу води посебну евиденцију у којој се морају навести имена свих особа које су биле присутне ради накнадног, евентуалног, епидемиолошког праћења контаката;

               – организатори тренинга у сарадњи са руководством спортских објеката треба да обезбеде да временски  размак  у   распореду  између  два  тренинга  буде  минимално  15  минута;

                 – све затворене просторије које користе спортисти, тренери, техничко или друго особље треба да буду редовно проветраване природним путем, отварањем врата и прозора, а уколико временске прилике  дозвољавају  прозори  могу  бити  стално  отворени,  како  би  се  обезбедила  природна вентилација;

                 – употреба централне климатизације није допуштена;

                 – сва лица која раде у објектима које користе спортске екипе ,треба све време да носе заштитне маске и поштују све остале утврђене мере превенције у ради спречавања ширења COVID-19.