Обавештење Националне службе за запошљавање

Од сутра пријаве за туристичке ваучере
12. maja 2020.
Од данас пријаве за 100 евра
13. maja 2020.

Обавештење Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање подсећа кориснике својих услуга да је са укидањем ванредног стања дана 06.05.2020. године, а почев од 07.05.2020. године  престао да важи посебан режим за рачунање рокова у управним поступцима. У складу са наведеним обавештавају грађане да:

  • странке којима је радни однос престао у периоду трајања ванредног стања захтев за новчану накнаду могу да поднесу у року од 30 дана почев од 07.05.2020,
  • рокови за подношење захтева за новчану накнаду који су почели да теку пре увођења ванредног стања,03.2020. године,  прекинути су и нису текли за време трајања ванредног стања.Ови рокови настављају да се рачунају у преосталом делу почев од 07.05.2020. године,
  • сви рокови за доношење одлука од стране Националне службе за запошљавање, а који су истекли за време трајања ванредног стања, продужавају се за  30 дана почев од 07.05.2020.године,
  • дозволе за рад странцима чије је важење истекло за време трајања ванредног стања наставиле су да важе све до истека ванредног стања. Рок за подношење захтева за њихово продужење је 30 дана почев од 07.05.2020. године.