Odgovor na “Otvoreno pismo” koje je uputio KUD Kruščić

Repriza pozorišne predstave “Naslijeđe”
14. novembra 2018.
Sportski rezultati proteklog vikenda
19. novembra 2018.

Odgovor na “Otvoreno pismo” koje je uputio KUD Kruščić

Savet Mesne Zajednice Kruščić, odgovor na “Otvoreno pismo” koje je uputio KUD Kruščić, dramski studio “Luča” putem društvene mreže Facebook.

Poštovani,

Pošto imate potrebu da uključite javnost u našu korespodenciju, odgovaramo na Vaše “otvoreno pismo” putem našeg zvaničnog internet sajta a odgovor će biti prosleđen i medijima, jer smatramo da nam nije primereno davati saopštenja putem društvenih mreža i grupe koja je postala politički poligon.

Kao prvo, nije korektno da kada navodite činjenice vezane za za naš dopis isti ne citirate u potpunosti nego navodite da je “malo kraći i nedovoljno jasan”. Smatramo da je, onome ko hoće da razume, sasvim jasan, precizan, nedvosmislen, u skladu sa praksom poslovne korespodencije. Nije nam jasno iz kog dela našeg dopisa ste došli do svih onih zaključaka koje ste naveli u Vašem pismu, vezano za pokušaj “gašenja” i “izbacivanja” KUD-a iz prostorija. Dužnost Saveta je da prepoznaje i artikuliše potrebe i probleme građana i na adekvatan način, u skladu sa Zakonom i mogućnostima rešava iste. Iz tih razloga se grupa mladih ljudi i obratila Savetu. Ne vidimo razlog da se, po tom pitanju, trebala obratiti Vama. Iz tih, ponavljamo, samo iz tih razloga je naš dopis i upućen. Smatramo da bi i Vi i mi trbali da imamo isti zadatak. Podizanje kvalitete života naših sugrađana na viši nivo.

Vaš dopis koji se odnosi na istorijat zgrade “Zadružnog Doma” i KUD-a i na proveru našeg znanja na tu temu, sa pitanjima dali znamo pojedine navode iz te istorije, odgovaramo: Da, znamo. Verovatno je sve tako kako kažete, ali ni jedan segment te istorije ne ukazuje da je gluma sve što je potrebno žiteljima Kruščića, uz svo poštovanje prema vašim uspesima na polju pozorišnog amaterizma. Da li mi, članovi Saveta, treba da se prepoznamo u navodnim pokušajima da se KUD “ugasi” ili “izbaci”? Zašto, u tom smislu  niste naveli neke veoma bitne činjenice.

Da li koristite sve prostorije u zgradi  “Doma kulture”, iako  po ugovoru br.03-361-20/2015 od 11. februara 2015. godine u zakupu imate samo hol od 91m2, koji je i bio predmet našeg dopisa, i da li Vam neko pravi problem zbog toga? Koristite, i naravno da Vam niko ne pravi problem. Da li koristite tri kancelarije na spratu, preko puta kancelarije MZ, iako po istom ugovoru imate u zakupu dve, i da li vam neko pravi problem zbog toga? Koristite i naravno da vam niko ne pravi problem. Da li imate ključeve od oba ulaza u zgradu? Naravno da imate. Da li MZ ima ključeve od “Doma kulture” ? Naravno da nema. Da li je Savet MZ finansijski pomogao KUD u skladu sa mogućnostima? Jeste. Da li je Savet MZ posredovao u pronalaženju donacije za Projekat. Jeste. Da li je Savet MZ svojom Odlukom hteo da prenese el. brojilo na sebe i bude platilac utrošene el. Energije i time rastereti KUD. Jeste. Da li je Savet MZ bio spreman, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, da preuzme održavanje zgrade “Doma kulture”? Jeste.

Gospodo kulturni delatnici, da li Vam ovo liči na pokušaj gašenja ili iseljenja KUD-a? Čemu tolika potreba i nagon da odglumite žrtve? Vaš zahtev na kraju pisma , da Vam pomognemo finansijski,smatrmo pokušajem dezinformisanja javnosti jer smo Vam, u skladu sa mogućnostima, finansijski pomogli.

Da budemo jasni. Mi smo Vas dopisom br 403/18 od 28. septembra 2018. zamolili da izađete iz zakupa hola, da bi mi stekli osnov da ga preuredimo i oplemenimo za aktivnosti i druženje mladih, sa napomenom da će se voditi računa o kulturnim aktivnostima i dešavanjima u pozorišnoj sali.

Vaš odgovor je, osim istorijske edukacije, bio da ostajete na svome.

Želimo Vam puno uspeha u radu.

Za Savet Mesne Zajednice
Predsednik
Graovac Zdravko