Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину је 15. фебруар
8. фебруар 2018.
Спортска панорама
26. фебруар 2018.