Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину је 15. фебруар