Крушчићани победили у Лалићу
15. август 2015.
У Кули и Вршцу граде се ветротурбине које могу да снабдеју 14.500 домаћинстава
21. август 2015.