У Кули и Вршцу граде се ветротурбине које могу да снабдеју 14.500 домаћинстава