У Кули и Вршцу граде се ветротурбине које могу да снабдеју 14.500 домаћинстава

Спортске вести
17. августа 2015.
Отворена пијаца на интернету
24. августа 2015.