Рок за пријаву на конкурс „Покрени се за посао“ продужен до 10. фебруара