Почеле припреме
12. фебруар 2014.
Оглас за јавну лицитацију и обавештење
12. фебруар 2014.