Оглас за јавну лицитацију и обавештење

Фолклорна секција
12. фебруар 2014.
Пољопривредници позвани да обнове регистрацију газдинстава
14. фебруар 2014.