Оглас за јавну лицитацију и обавештење

Фолклорна секција
12. фебруара 2014.
Пољопривредници позвани да обнове регистрацију газдинстава
14. фебруара 2014.