„Луча“ у селекцији за Стару Пазову

Успех на општинској смотри
12. априла 2013.
Гостовање у кулском позоришту
22. априла 2013.