Гостовање у кулском позоришту

„Луча“ у селекцији за Стару Пазову
16. април 2013.
Ремонт трафоа и нестанак електричне енергије
24. април 2013.