Санирање месне депоније
31. август 2012.
Посета секретара МЗ Крушчић школи и вртићу
11. септембар 2012.