Санирање месне депоније
31. август 2012.
Расписан јавни позив
10. септембар 2012.