Почетак радова на пројекту наводњавања

Уређење отресишта
5. април 2012.
Почело уређење купалишта
23. април 2012.