Уређење отресишта
5. април 2012.
Почетак радова на пројекту наводњавања
12. април 2012.