Акција пошумљавања
7. децембар 2010.
Бесплатне канте за комунални отпад
13. децембар 2010.