Бесплатне канте за комунални отпад

Акција пошумљавања
7. децембра 2010.
Покрајина финансира израдњу пројеката
18. децембра 2010.