Пројекат за изградњу бунара и канализације

Добровољно давање крви
16. новембар 2010.
Два милинона од покрајине за отресишта
24. новембар 2010.