Два милинона од покрајине за отресишта

Пројекат за изградњу бунара и канализације
24. новембар 2010.
Краљеву с љубављу
4. децембар 2010.