Два милинона од покрајине за отресишта

Пројекат за изградњу бунара и канализације
24. новембра 2010.
Краљеву с љубављу
4. децембра 2010.