Прослава другог рођендана

Очишћени канали за одводњавање
29. октобар 2010.
Добровољно давање крви
16. новембар 2010.