Регионалне спортске игре параплегичара
16. јуна 2010.
Ђак генерације Владимир Худак
19. јуна 2010.