Регионалне спортске игре параплегичара
16. јун 2010.
Ђак генерације Владимир Худак
19. јун 2010.