Регионалне спортске игре параплегичара

Успешни први „Дани села-Дани жита“
12. јун 2010.
Трка пријатељства
19. јун 2010.