Струја ослобођена од високих гарана

Добровољно давање крви
13. мај 2010.
Завршрн пројекат санације водоводне мреже
20. мај 2010.