Струја ослобођена од високих гарана

Добровољно давање крви
13. маја 2010.
Завршрн пројекат санације водоводне мреже
20. маја 2010.