Струја ослобођена од виспких грана
13. мај 2010.
Струја ослобођена од високих гарана
13. мај 2010.