Брига о социјално угроженим мештанима

Вртић добио надстрешницу
2. септембра 2009.
Нови контејнери и канте за смеће
8. септембра 2009.