Брига о социјално угроженим мештанима

Вртић добио надстрешницу
2. септембар 2009.
Нови контејнери и канте за смеће
8. септембар 2009.