Нови контејнери и канте за смеће

Брига о социјално угроженим мештанима
8. септембра 2009.
Побољшање водоснабдевања
17. септембра 2009.