Нови контејнери и канте за смеће

Брига о социјално угроженим мештанима
8. септембар 2009.
Побољшање водоснабдевања
17. септембар 2009.