Једна акција започета, друга чека лепше време

Крушчић угостио спортисте параплегичаре
19. јуна 2009.
Ас из Крушчића на медитеранским играма
26. јуна 2009.